Informátor AP vychádza pravidelne od roku 1996  

                                                                   Rok 2019 - Číslo 2