Informátor AP vychádza pravidelne od roku 1996  

Rok 2023 - Číslo 2

Rok 2023 - Číslo 1

Rok 2022 - Číslo 2

Rok 2021 - Číslo 2

     Rok 2020 - Číslo 1

Rok 2018 - Číslo 2

Rok 2017 - Číslo 1

Rok 2015 - Číslo 2

Rok 2014 - Číslo 1

Rok 2012 - Číslo 2

Rok 2021 - Číslo 1

     Rok 2019 - Číslo 2

Rok 2018 - Číslo 1

Rok 2016 - Číslo 2

Rok 2015 - Číslo 1

Rok 2013 - Číslo 2

Rok 2012 - Číslo 1