Informátor AP vychádza pravidelne od roku 1996  

.


.

     Rok 2020 - Číslo 1

     Rok 2019 - Číslo 2