Informátor AP vychádza pravidelne od roku 1996  

Rok 2021 - Číslo 2

Rok 2021 - Číslo 1

Rok 2020 - Číslo 2

     Rok 2020 - Číslo 1

     Rok 2019 - Číslo 2