Asociácia polio v SR

Právna forma: Občianske združenie
IČO:
30790255
Sídlo:
Žehrianska 7, 851 07 Bratislava
Bankové spojenie:
IBAN:SK03 5600 0000 0086 2977 1001 BIC
Kód banky: KOMASK2X
Telefón: 02/2070 2336
Mobil: 0905/542 748
E-mail:  asociaciapolio@centrum.sk 

Napíšte nám