Asociácia polio v SR

Právna forma: Občianske združenie
IČO:
30790255
Sídlo:
Hlavná 64/38, 930 25 Vrakúň
Bankové spojenie:
IBAN:SK03 5600 0000 0086 2977 1001 BIC
Kód banky: KOMASK2X
Mobil: 0903 141 030
E-mail:  asociaciapolio@centrum.sk 

Napíšte nám