Aktuality

Na zobrazenie celej aktuality klikni na názov

Počas rekondičného pobytu v Hokovciach (Hotel Park, 8. - 15. augusta 2020) sa v nedeľu 9. 8. 2020 o 19 h uskutoční výročná členská schôdza Asociácie polio v SR, RŠO SZTP, a to s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti Asociácie polio v SR vo volebnom období 2016 - 2020
 4. Správa o hospodárení AP v SR v r. 2019
 5. Správa kontrolnej komisie AP v SR
 6. Prestávka
 7. Výsledky volieb do Rady a Kontrolnej komisie AP
 8. Nominácia zástupcu AP do Republikovej rady SZTP
 9. Nominácia zástupcu AP do Európskej únie polio
 10. Plán aktivít AP v SR na najbližšie obdobie
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Srdečne pozývame všetkých členov!

Rada Asociácie polio v SR


Rozhovor so Štefanom Grajcárom - v utorok 7. júla 2020 DenníkN uverejnil rozsiahlejší rozhovor s predsedom Asociácie polio v SR, Štefanom Grajcárom.


Vekové diskriminačné ustanovenia v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP stratili účinnosť

1. Je nám to veľmi ľúto, ale musíme Vám oznámiť, že po zrelej úvahe sme sa rozhodli zrušiť konanie našej víkendovky, ktorá sa mala uskutočniť v dňoch 7. - 10. mája v hoteli Satelit v Piešťanoch. Zrušenie víkendovky sme oznámili už aj hotelu, ten to akceptoval bez toho, aby požadoval od nás akékoľvek storno poplatky. Tým z Vás, ktorí...

V tomto roku sa môžete prihlásiť na štyri akcie, ktoré pre vás pripravila Rada AP.

po úspešných stretnutiach z predchádzajúcich dvoch rokov si Vás Rada Asociácie polio v Slovenskej republike a jej bratislavská časť dovoľuje pozvať na KAČACINU S LOKŠAMI pre členov AP v SR z bratislavského kraja a priľahlých končín (od Ašu až po Užhorod), ktoré sa uskutoční v sobotu 23. novembra 2019 v čase od 14:00 do 17:00 h v reštaurácii BIVIO ...

V tomto roku sa môžete prihlásiť na tri akcie, ktoré pripravila Rada AP v SR