POLIO  • Detská obrna kontra koronavírusy (COVID-19)
  • Obrnou to začína
  • Nové poznatky o PPS
  • Obrna a bolesť - ako ju rozpoznať a liečiť
  • • Rozhovor s prof. Lisým 

  • Sborník z konferencie "PPS. Přenosná dětská obrna..."
  • Albert Sabin
  • "Ďakujem Vám, doktor Salk"
  • Slávni obrnári

  • .