POLIO • Detská obrna kontra koronavírusy (COVID-19)
 • Obrnou to začína
 • Nové poznatky o PPS
 • Obrna a bolesť - ako ju rozpoznať a liečiť
 • • Rozhovor s prof. Lisým 

  • Rozhovor so Štefanom Grajcárom

 • Svetový deň boja proti detskej obrne 
 • Sborník z konferencie "PPS. Přenosná dětská obrna..."
 • Albert Sabin
 • "Ďakujem Vám, doktor Salk"
 • Slávni obrnári

 • .