Oslávili sme 30. výročie založenia AP v SR

6. mája 2022 na slávnostnej členskej schôdzi v kongresovej sále hotela Slovakia v Trenčianskych Tepliciach.

Za účasti 60 členov Asociácie polio v Slovenskej republike sme vyhodnotili a zrekapitulovali bohatú činnosť Asociácie jej predsedom Ing. Milanom Dovhunom. Slávnostnú atmosféru podporili aj pozdravy hostí: Ing. Moniky Vrábľovej, predsedníčky SZTP, PhDr. Marcely Stránskej, predsedníčky českej Asociace polio a predsedu Maďarskej polio nadácie Tamása Kertésza. Aktuálne informácie k problematike PPS syndrómu s konkrétnymi radami predniesla MUDr. Emília Gazdíková. Nasledovali ocenenia za dlhoročnú činnosť a na záver Prezentácia činnosti AP za roky 1992 - 2022. 

Fotodokumentáciu z celého víkendového stretnutia nájdete vo FOTOGALÉRII. 

Prezentácia 30-ročnej činnosti  

K významnému výročiu sme vydali publikáciu