Konečne sa podarilo....

15.02.2023
Áno, konečne sa nám podarilo po trikrát posunutom termíne uskutočniť rekondičný pobyt našich členov v hoteli Hviezda v Dudinciach. Stretnutie bolo vydarené, počasie nám neskutočne prialo - až veľmi. Účastníci pobytu využili možnosť kúpania v hotelovom bazéne ako aj opaľovanie. Príjemné bolo aj posedenie v klimatizovanej kaviarni. Stretli sme sa na členskej schôdzi a následne na posedení s gitarou sme si aj zaspievali.

Počas pobytu sa uskutočnila aj členská schôdza našej AP, na ktorej sme krátko zhodnotili uplynulý rok a prediskutovali tiež naše plány na najbližšie obdobie. Predseda AP Milan Dovhun pri tejto príležitosti odovzdal Janke Šebianovej plaketu, ktorú jej ako zakladajúcej členke SZTP udelila Republiková rada pri príležitosti 30. výročia založenia našej strešnej organizácie (tento akt sa mal uskutočniť ešte v minulom roku, kvôli pandemickým obmedzeniam to však vlani nebolo možné).

Rozchádzali sme sa so želaním, aby sa nám vydaril aj ďalší augustový pobyt v Hokovciach.

Alica Suchá