Plán činnosti

Na rok 2019 sú naplánované tieto akcie:

Marec/Apríl • Informátor AP v SR 1/2019

11. - 14. mája • Víkendové stretnutie v hoteli Satelit v Piešťanoch

20. - 26. júla • Rehabilitačný pobyt v hoteli Chemes na Zemplínskej šírave

10. - 17. augusta • Rehabilitačný pobyt v hoteli Park v Hokovciach

2. decembra • Mikulášska besiedka v Bratislave

Október a November • Informátor AP v SR 2/2019