Plán činnosti

Na rok 2024 sú naplánované tieto akcie:

Marec/Apríl Informátor AP v SR 1/2024

2. - 5. mája  Predĺžený víkendový pobyt v hoteli Slovakia v Trenčianskych Tepliciach

13. - 20. júla Rekondičný pobyt v Hoteli Park v Hokovciach 

22. - 28. septembra Rekondičný pobyt v hoteli Máj v Piešťanoch

Október/November Informátor AP v SR 2/2024

Podrobnosti i so záväznými prihláškami nižšie.

Informácie k jednotlivým pobytom

Záväzné prihlášky posielajte tentokrát na adresu: Ing. Alica Suchá, Na barine 5, 841 03 Bratislava, prípadne elektronicky na e-mailovú adresu: suchaalica@gmail.com. 
Účastnícke poplatky, tak ako je uvedené u konkrétnych pobytov, uhraďte na účet Asociácie polio v SR, Prima banka Slovensko, a. s., na číslo účtu v tvare IBAN: SK03 5600 0000 0086 2977 1001. V prípade, že úhradu prostredníctvom banky uskutoční niekto z príbuzných alebo známych, je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko, za koho bol účastnícky poplatok uhradený. 

Ak budete mať otázky ohľadom ktoréhokoľvek pobytu - zodpovie vám ich Ing. Alica Suchá (suchaalica@gmail.com, tel. 0903/949 136, 02/6542 7959 ).


Predĺžený víkendový pobyt v Hoteli Slovakia v Trenčianskych Tepliciach v termíne 2. - 5. mája 2024 

Cena pobytu pre nečlena je 283,20 €, jednolôžková izba pre nečlena je 312,00 €, účastnícky poplatok pre člena AP je 250 € - príspevok z 2 % je 33,20 €. Možnosť dokúpiť procedúry. Kúpeľný a administratívny poplatok uhradí každý účastník sám na recepcii. 

Ubytovanie je v 2-lôžkových izbách, príplatok za 1-lôžkovú izbu je 29 € na celý pobyt. Ubytovanie je v deň nástupu na pobyt možné až po 14. hodine. Pobyt začína vo štvrtok 2. 5. obedom a končí v nedeľu 5. 5. 2024 raňajkami.

V prípade záujmu o účasť na tomto predĺženom víkendovom pobyte odošlite záväznú prihlášku do 20. 3. 2024 a rovnako do tohto termínu uhraďte účastnícky poplatok.

Rekondičný pobyt v Hoteli Park Hokovce v termíne 13. - 20. 7. 2024

Cena pobytu pre nečlena je 355 €, cena pre člena AP je 330 €, príspevok z 2 % je 25 €. Príplatok za 1-lôžkovú izbu je 8 €/noc (56 € na celý pobyt). V cene pobytu je 10 procedúr.

Pobyt začína v sobotu 13. 7. obedom a končí v sobotu 20. 7. 2024 raňajkami. Ubytovanie je v deň nástupu na pobyt možné až po 13. hodine.

V prípade záujmu o účasť na tomto rekondičnom pobyte je potrebné odoslať záväznú prihlášku do 20. 4. 2023 a zároveň do tohto termínu uhradiť aj účastnícky poplatok

Rekondičný pobyt v Hoteli Máj v Piešťanoch v termíne 22. - 28. 9. 2024

Cena pobytu pre nečlena je 518 €, cena pre člena AP je 490 €, príspevok z 2 % je 28 €. Príplatok za 1-lôžkovú izbu je 140 €. V hoteli sú všetky izby bezbariérové.

Pobyt začína v nedeľu 22. 9. večerou a končí v nedeľu 28. 9. 2024 obedom. Ubytovanie je v deň nástupu po 14. hodine.

V prípade záujmu o účasť na tomto rekondičnom pobyte je potrebné odoslať záväznú prihlášku do 20. 7. 2024 a zároveň do tohto termínu uhradiť aj účastnícky poplatok.