Zloženie Rady a Kontrolnej komisie Asociácie polio v SR

Na čele Asociácie polio v SR, RŠO SZTP, je päťčlenná Rada, ktorá si zo svojho stredu volí predsedu, podpredsedu a hospodára. Ďalšie rozdelenie funkcií sa určí podľa potrieb AP v SR.

Rada Asociácie polio v SR, RŠO SZTP

Predseda:

• Ing. Milan Dovhun, Hlavná 64/38, 930 25 Vrakúň

tel.: 0903 141 030; e-mail: hela_milo@hotmail.com

Podpredsedkyňa:

• Ing. Alica Suchá, Na barine 5, 841 03 Bratislava

Tel.: 02/6542 7959; 0903 949 136; e-mail:  suchaalica@gmail.com

Tajomníčka:

• Mgr. Anna Hmiráková, M. R. Štefánika 589/68, 907 01 Myjava,

Tel.: 034/6216 224; 0904 977 341; e-mail:  a.hmirakova@centrum.sk    

Hospodárka:

• Helena Kánová, L. Dérera 2, 831 01 Bratislava

Tel.: 02/5477 2951; 0902 539 022

Členka:

• Ing. Marcela Gašová, Narcisová 21, 900 42 Dunajská Lužná

Tel: 0903 186 110, email: gasom@centrum.sk


Kontrolná komisia Asociácie polio v SR, RŠO SZTP

Predsedníčka:

• Janka Šebianová, Novozámocká 2473/3, 960 01 Zvolen

Tel.: 045/5332 148; 0903 680 962; e-mail: j.sebianova@gmail.com

Členovia:

• Ondrej Mocko, Blatná ul. 55/15, 930 13 Horné Mýto

• Anna Porembová, Švábska 35, 080 05 Prešov