Zloženie Rady a kontrolnej komisie AP v SR

Na čele Asociácie polio v SR je deväťčlenná Rada RŠO SZTP AP v SR (ďalej len "Rada"). Rada volí zo svojho stredu predsedu, dvoch podpredsedov, tajomníka a hospodára. Ďalšie rozdelenie funkcií sa určí podľa potrieb AP v SR.

Rada

Predseda:

• PhDr. Štefan Grajcár, Žehrianska 7, 851 07 Bratislava

Tel.: 02/2070 2336 D (domov) 0905/542 748; e-mail:  stefan.grajcar@gmail.com

Podpredsedovia:

• Ing. Marcela Gašová, Narcisová 21, Dunajská Lužná

Tel: 0903/186110, email:  gasom@centrum.sk

• Ing. Alica Suchá, Púpavová 24, 841 04 Bratislava

Tel.: 02/6542 7959 D, 0903/949 136; e-mail:  suchaalica@gmail.com

Tajomníčka:

• Mgr. Anna Hmiráková, M. R. Štefánika 589/68, 907 01 Myjava,

Tel.: 034/6216 224 D, 0904/977 341; e-mail:  a.hmirakova@centrum.sk email: Z  anna.hmirakova@spsmy.tsk.sk

Hospodárka:

• Helena Kánová, L. Dérera 2, 831 01 Bratislava

Tel.: 02/5477 2951 D, 0902/539 022

Členovia:

• Ing. Vojtech Antošovský, Kutuzovova 2, 831 03 Bratislava

Tel.: 02/4437 2992 D, 0905/864 489; e-mail:  vojtech.antosovsky@azet.sk

• MUDr. Zuzana Baranová, PhD., Nám. L. Novomeského 5, 040 01 Košice

Tel.: 055/625 0727 D, 055/640 3688 Z, 0905/317 430; e-mail:  zbaranova@post.sk

• Ing. Jozef Danek, Lehotského 4, 811 05 Bratislava

Tel.: 02/5249 5417 D, 0907/626 212; e-mail:  jdanek@nextra.sk

• Miloš Stilhammer, Bakošova 28, 841 03 Bratislava

Tel.: 0911/323 379, email: milos.stilhammer@gmail.com

Kontrolná komisia

Predsedníčka:

• Janka Šebianová, Novozámocká 2473/3, 960 01 Zvolen

Tel.: 045/5332 148 D, 0903/680 962; e-mail: j.sebianova@gmail.com

Členovia:

• Ing. Milan Dovhun, Nekyje na Ostrove 64, 930 25 Vrakúň

tel.: 0903/141 030; e-mail:  hela_milo@hotmail.com

• Doc. RND. Ján Bezecný, CSc., J. Kalinčiaka, 478/6, 018 41 Dubnica n/Váhom

Tel: 0905/511 518, e-mail:  jbezecny@centrum.sk