Téma polio v médiách v kontexte aktuálnej pandémie COVID-19

Na zaujímavé súvislosti medzi vakcínou na polio a aktuálnou pandémiou koronavírusu COVID-19 poukázali v poslednom čase dva príspevky v našich denníkoch SME a DenníkuN a jeden v britskom Daily Mail.

DenníkN si v článku Otakara Horáka zo 14. 4. 2020 "Každé leto sa vracala ako mor. Pred 65 rokmi ohlásili vakcínu na detskú obrnu" pripomenul 65. výročie predstavenia vakcíny, ktorú vyvinul americký lekár a virológ Jonas Salk - to, že táto "bezpečná, efektívna a účinná" vakcína je pripravená na použitie, bolo americkej i svetovej verejnosti oznámené 12. apríla 1955, teda na 10. výročie smrti amerického prezidenta Franklina D. Roosvelta. Článok si môžete prečítať tu.

Zuzana Matkovská z denníka SME, ktorej príspevok z októbra 2019 sme v plnom znení uverejnili v jarnom čísle nášho Informátora, sa v článku "Obrna by mohla definitívne zmiznúť, chcú upraviť 50-ročné očkovanie" venuje snahám výskumníkov vyvinúť a otestovať novú vakcínu na poliomyelitídu s upraveným, špeciálne dizajnovaným vírusom, ktorá bude účinná a zároveň podstatne bezpečnejšia ako vakcína používaná v súčasnosti. Táto orálna vakcína má už 50 rokov a zistilo sa, že oslabený vírus, ktorý je jej súčasťou, sa naďalej vyvíja - stačí mu iba pár mutácií na to, aby dokázal u ľudí opäť vyvolávať nebezpečné a nákazlivé ochorenie. Aby sa obrnu podarilo definitívne zastaviť, päťdesiat rokov staré očkovanie musí aj napriek nespočetným úspechom prejsť nevyhnutnou úpravou. Článok bol v denníku SME uverejnený 24. 4. 2020 a prečítať si ho môžete tu.

Svetové médiá nedávno informovali o tom, že britský premiér Boris Johnson bol tiež jedným z mnohých, ktorých koronavírus vážne ohrozil na živote. Po svojom uzdravení ocenil najmä dvoch lekárov za záchranu svojho života, Dr. Nicholasa Pricea a profesora Nicholasa Harta. Premiér bol týmto mužom natoľko vďačný, že svojmu práve narodenému synovi dal meno Nicholas. Obaja lekári pracujú v nemocnici St. Thomas Hospital v centre Londýna, kde sídli aj slávna Lane Fox Polio Clinic. Profesor Hart je dobrým priateľom britskej asociácie obrnárov British Polio Fellowship (BPF) a viackrát im poskytol odbornú pomoc. Obaja lekári potom napísali v článku pre denník "Daily Mail" (sú to najpredávanejšie britské noviny) "Tento (Coronavirus) je polio našej generácie!", v ktorom upozorňujú na veľké podobnosti medzi skúsenosťami nás, obrnárov - poliomyelitikov, a súčasnými udalosťami. Rovnako ako v prípade detskej obrny, aj táto choroba si bude vyžadovať dlhodobú starostlivosť a tiež, že všetky krajiny budú musieť vopred plánovať svoje kroky v tejto oblasti. Autor tohto príspevku, David Mitchell, predseda BPF, k tomu ešte pripája osobnú poznámku: "Som znepokojený z toho, že v súčasnosti veľa ľudí očakáva okamžitú vakcínu na COVID-19! Dr. Salkovi trvalo celých šesť rokov, kým našiel očkovaciu látku proti detskej obrne, bolo to šesť rokov pokusov a omylov, kým bol úspešný."

Z uvedených zdrojov pripravil Štefan Grajcár