Vitajte na našich stránkach

Asociácia polio v SR je neziskové občianske združenie, ktorého základným cieľom a ambíciou je pomáhať najmä pri ochrane záujmov skupiny obyvateľov Slovenskej republiky postihnutých následkami po poliomyelitíde. Od svojho vzniku v r. 1992 vystupuje pri formovaní a tlmočení ich oprávnených požiadaviek a pomáha im pri riešení ich sociálnych, ekonomických, zdravotných, pracovných a spoločenských potrieb a záujmov.

Poliomyelitída alebo detská obrna je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie postihujúce najmä deti vo veku do 15 rokov, ktoré sa u nás vďaka preventívnym očkovacím programom endemicky vyskytlo naposledy v roku 1960. Ľudia s následkami po detskej obrne a členovia Asociácie polio v SR sú preto ľudia v dôchodkovom a preddôchodkovom veku. Diagnóza poliomyelitída (poliomyelitis anterior acuta) dnes u nás už síce takmer nikoho nestraší, žije tu však s ňou stále okolo 1500 - 2000 ľudí, ktorí sa snažia i napriek svojmu zdravotnému postihnutiu aktívne žiť, podobne ako aktívne žili a žijú počas celého svojho života.

Za jeden z najväčších úspechov Asociácie polio v posledných rokoch možno považovať petíciu na podporu našej požiadavky presunúť diagnózu "následky po poliomyelitíde" v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť z kategórie B (tu sa z verejného zdravotného poistenia hradia len náklady na samotnú liečbu, pobytové náklady - ubytovanie a strava - však nie) do kategórie A (liečebné i pobytové náklady sú hradené z verejného zdravotného poistenia) a medzi indikované diagnózy zaradiť aj "postpoliomyelitický syndróm". Petícia, ktorú v priebehu leta 2014 podporilo celkom 7 331 ľudí, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a zopár ďalších krajín, vyústila do žiadanej zmeny legislatívy s účinnosťou od novembra 2017. Týmto sa kúpeľná starostlivosť stala pre nás ako väčšinou už ekonomicky neaktívnych oveľa dostupnejšia a veľmi nám to pomáha udržiavať svoj zdravotný stav a fyzickú kondíciu na úrovni zabezpečujúcej nám akú takú samostatnosť, prispieva to tiež k zvýšeniu kvality nášho života.

Asociácia polio v SR je republikovou špecifickou organizáciou zastrešenou Slovenským zväzom telesne postihnutých (SZTP). Sme však organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou, môžeme teda konať vo vlastnom mene a uchádzať sa každoročne napríklad aj o 2 % z dane právnických a fyzických osôb.

Videoprezentácie z májovej polio konferencie v Nancy vo Francúzsku sú dostupné na webe!

Viac v Aktualitách 


Bratislavský klub Asociácie polio sa stretol na kačacine 

Už tradične v tomto čase Bratislavský klub AP v SR zorganizoval stretnutie pri kačacine. Viac o ňom píšeme v Aktualitách, fotografie si pozrite vo fotogalérii.


Milí priatelia, 

vo fotogalérii si môžete pozrieť výber  fotografií z našich tohtoročných podujatí a v záložke Informátor nájdete najnovšie číslo nášho pravidelného spravodaja (č. 2/2023).

30. 10. 2023

• Dnes si pripomíname Svetový deň boja proti detskej obrne

24. 10. 2023


• Zásadné zvýšnie príspevkov na kúpu a úpravu auta

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, podľa ktorej sa od 1. augusta 2023 okrem iného podstatne zvyšujú príspevky na kúpu a úpravu osobného motorového vozidla. Podobnejšie v Aktualitách