Vitajte na našich stránkach

Asociácia polio v SR je neziskové občianske združenie, ktorého základným cieľom a ambíciou je pomáhať najmä pri ochrane záujmov skupiny obyvateľov Slovenskej republiky postihnutých následkami po poliomyelitíde. Od svojho vzniku v r. 1992 vystupuje pri formovaní a tlmočení ich oprávnených požiadaviek a pomáha im pri riešení ich sociálnych, ekonomických, zdravotných, pracovných a spoločenských potrieb a záujmov.

Poliomyelitída alebo detská obrna je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie postihujúce najmä deti vo veku do 15 rokov, ktoré sa u nás vďaka preventívnym očkovacím programom endemicky vyskytlo naposledy v roku 1960. Ľudia s následkami po detskej obrne a členovia Asociácie polio v SR sú preto ľudia v dôchodkovom a preddôchodkovom veku. Diagnóza poliomyelitída (poliomyelitis anterior acuta) dnes u nás už síce takmer nikoho nestraší, žije tu však s ňou stále okolo 1500 - 2000 ľudí, ktorí sa snažia i napriek svojmu zdravotnému postihnutiu aktívne žiť, podobne ako aktívne žili a žijú počas celého svojho života.

Za jeden z najväčších úspechov Asociácie polio v posledných rokoch možno považovať petíciu na podporu našej požiadavky presunúť diagnózu "následky po poliomyelitíde" v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť z kategórie B (tu sa z verejného zdravotného poistenia hradia len náklady na samotnú liečbu, pobytové náklady - ubytovanie a strava - však nie) do kategórie A (liečebné i pobytové náklady sú hradené z verejného zdravotného poistenia) a medzi indikované diagnózy zaradiť aj "postpoliomyelitický syndróm". Petícia, ktorú v priebehu leta 2014 podporilo celkom 7 331 ľudí, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a zopár ďalších krajín, vyústila do žiadanej zmeny legislatívy s účinnosťou od novembra 2017. Týmto sa kúpeľná starostlivosť stala pre nás ako väčšinou už ekonomicky neaktívnych oveľa dostupnejšia a veľmi nám to pomáha udržiavať svoj zdravotný stav a fyzickú kondíciu na úrovni zabezpečujúcej nám akú takú samostatnosť, prispieva to tiež k zvýšeniu kvality nášho života.

Asociácia polio v SR je republikovou špecifickou organizáciou zastrešenou Slovenským zväzom telesne postihnutých (SZTP). Sme však organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou, môžeme teda konať vo vlastnom mene a uchádzať sa každoročne napríklad aj o 2 % z dane právnických a fyzických osôb.

V poradí už 9. stretnutie "šesťáků" vo Velkých Losinách sa uskutoční v termíne 19. - 22. mája 2022, podrobnejšie v Aktualitách...

Výstava fotografií "Tak to vidíme my"

Na 4. ročníku výstavy fotografií očami ľudí s telesným postihnutím, ktorú s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR organizuje SZTP a ktorého I. kolo sa uskutočnilo od 9. do 30. 9. 2021 v Trebišove a II. kolo od 6. do 30. 10. 2021 v Čadci, mala zastúpenie aj naša Asociácia polio. Parádne nás reprezentoval Janko Köböl z Rimavskej Soboty, ktorý sa fotografovaniu venuje už desiatky rokov. Súťažná porota jeho fotografie ocenila diplomom, niektoré z vystavovaných prác nájdete vo Fotogalérii. Ďakujeme! 

V sekcii Informátor vľavo si môžete nájsť a prečítať najnovšie číslo nášho pravidelného spravodaja (ročník XXVI., číslo 2/2021) prinášajúceho aktuálne správy a správičky o tom, čím a ako žije naša Asociácia polio...

Pripomíname si Svetový deň boja proti detskej obrne... viac v aktualitách.

Vo Fotogalérii nájdete fotografie z tohtoročných rekondičných pobytov.

Opäť v Dudinciach na rekondičnom pobyte

Do hotela Hviezda v Dudinciach sme sa koncom júna 2021 vrátili po dlhšej prestávke, viac v Aktualitách... 

O detskej obrne vysielala STV 2 v relácii Cesta 27. marca 2021 o 11:01 h 

Túto reláciu o živote s obrnou s predsedami Asociácie polio v SR, bývalým Štefanom Grajcárom a súčasným Milanom Dovhunom si pozrite na https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14177/265488#0

Prispejte nám 2 % z dane  ďakujeme

Chronológiu činnosti Asociácie polio v SR si pozrite v nasledujúcej prezentácii Z činnosti AP