Pozvánka do Dudiniec na rekondičný pobyt 4. - 11. 10. 2020

02.06.2020

Vážení a milí priatelia,

vzhľadom na situáciu spojenú s pandémiou COVID 19 sme niektoré plánované akcie na tento rok museli zrušiť. Vychádzajúc zo súčasnej situácie, sme sa rozhodli zorganizovať

rekondičný 7-dňový pobyt v hoteli Hviezda v Dudinciach v dňoch 4. - 11. 10. 2020.

Cena pobytu je 320 € pre nečlena, cudzieho štátneho príslušníka a člena s kratším obdobím členstva ako 1 rok.

Cena pobytu pre člena AP je 250 € (Asociácia polio prispieva každému svojmu členovi - občanovi SR 70 €. Uvedenú sumu hradíme z vlastných prostriedkov získaných z 2 % z dane z príjmu.).

Ubytovanie je v 2- posteľových izbách. Hotel má však aj 2 bezbariérové apartmány, takže sa môžu prihlásiť aj členovia na vozíčku.

Pobyt začína v nedeľu 4. 10. 2020 obedom a končí v nedeľu 11. 10. 2020 raňajkami.

V cene pobytu je zahrnutých 10 procedúr a neobmedzený prístup do bazénového sveta.

Miestny poplatok v sume 1,50 €/os/noc si hradí každý účastník sám. Príplatok za samostatnú izbu je 10 €/noc.

Parkovanie na hotelovom parkovisku je bezplatné

V prípade záujmu o účasť na rekondičnom pobyte odošlite vyplnenú predbežnú prihlášku do 30. 6. 2020 na adresu tajomníčky Hmiráková Anna, M. R. Štefánika 589/68, 907 01 Myjava.

Záväznú prihlášku je nutné odoslať do 15. 8. 2020 a zároveň do toho istého termínu uhradiť účastnícky poplatok prevodným príkazom na účet Asociácie polio v SR.

Názo účtu: Asociácia polio v SR, Prima banka Slovensko, a. s., Pobočka Zohorská 1,              841 04 Bratislava

Číslo účtu (v tvare IBAN): SK03 5600 0000 0086 2977 1001 

Predbežná a záväzná prihláška